Otváracie hodiny

!!! Otvorené !!!

 

Cez školský rok:

Soboty - od 10:00 do súmraku 

Nedele - od 14:00 do súmraku

Štátne sviatky - od 10:00 do súmraku

 

Po telefonickej dohode (0907 802 803) možnosť rezervácie golfu pre uzavretú spoločnosť 

 

Rodinka Resort
Kresba portrétov

Do Európy adventure golf doputoval zo Severnej Ameriky. clanok 02 Je to vlastne zmenšené golfové ihrisko do veľkosti minigolfu. S klasickým minigolfom má však spoločné len veľkosti dráh a princíp hry. Ale pri adventrure golfe rozhodne nehrozí nuda, jednoduchú dráhu nehľadajte. Je to skôr povrch ako pri skutočnom golfovom ihrisku – nerovný terén, kopčeky, vodné plochy, piesok – všetko na umelej golfovej tráve - hráči sa po nej celý čas voľne pohybujú.

Na hranie sa používajú golfové palice a golfové loptičky.

Pravidlá Adventure golfu:

1.     Hracia plocha ihriska Adventure golf tvorí 18 jamiek. Jednotlivé jamky sú očíslované poradovými číslami. Poradie jamiek treba dodržiavať. Navzájom sú jamky prepojené kamennými chodníkmi, ktoré vždy vedú k ďalšej jamke v poradí
2.   Adventure Golf môžu hrať jednotlivci alebo aj skupiny hráčov. Maximálne odporučené obsadenie jednej jamky sú 4 hráči
3.   Pri hre v skupine hrajú hráči postupne za sebou v takom poradí, aké si sami na začiatku určia
4.   Cieľom hry je dopraviť loptičku do jamky s čo najmenším počtom úderov. Víťazom je hráč s najmenším súčtom úderov na všetkých jamkách
5.   Hra na jamke sa začína v priestore pred tehlovými mantinelmi. V tomto priestore si môžete ľubovoľne umiestniť loptičku na umelej tráve
6.   Pokiaľ loptička pri hre opustí dráhu, vráti sa naspäť v tom mieste, v ktorom dráhu opustila a hráč si pripočíta jeden trestný bod. Za týchto okolností si môže hráš posunúť loptičku do 15 cm kolmo od mantinelu (odpovedá dlhšej strane score karty)
7.   V prípade, že loptička skončí vo vodnej alebo piesočnej prekážke, môže hráč pokračovať v hre z tejto prekážky, alebo si môže loptičku umiestniť na 15 cm od kraja prekážky, a to v mieste, odkiaľ bola do prekážky zahraná, ale pripočíta si jeden trestný bod
8.   Ak loptička skončí v niektorej z prírodných prekážok (kamene, palisády), je preložená kolmo od tejto prekážky na vzdialenosť 15 cm bez straty bodov
##################################################### #####################################################